các sản phẩm

  • Non-adhesive PE caution tape

    Băng dán cẩn thận PE không dính

    Thường được sử dụng để cách ly các lô xây dựng, lô nguy hiểm, tai nạn giao thông và các trường hợp khẩn cấp. Và hàng rào bảo trì điện, quản lý đường bộ, kỹ thuật bảo vệ môi trường.

  • PE caution tape

    Băng cẩn thận PE

    Sử dụng chất liệu PE tuyệt vời, màu sắc tươi sáng. Nó được sử dụng rộng rãi để cảnh báo tại chỗ và cô lập các trường hợp khẩn cấp hoặc khu vực xây dựng và khu vực nguy hiểm.