Video

Newera nhà sản xuất băng Thượng Hải

Băng được làm như thế nào

Máy cắt băng BOPP với máy cắt lõi, máy nạp lõi